انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: نمایش عناوین مختلف از جداول مختلف
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
باسلام
میخوام از سه یا چهار جدول اطلاعات اخذ بشه و طبق یک شماره واحد و مشترک بین انها ستونهای دیتا گرید نمایش داده شوند
مثلا در تیبل 1
ای دی - کد کل- شماره مشتری
تیبل 2
نام سرفصلل کل
تیبل 3
نام مشتری
از تیبل 4 نیز مبلغ دریافت در ستونی جدا و مبلغ پرداخت در ستون پرداخت
اساتید بزرگ راهنمایی کنند با یک مثال کاربردی
لینک مرجع