انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: پاسخ گویی به پیشنهادات
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
نسبت به پیشنهادایی که از طرف کاربران داده می شود، پاسخ گو باشید. مثلا وقتی درخواست آموزش primaver p6 ارائه می شود. پاسخ دهید که فعلا این موضوع در دستور کارتان قرار ندارد و یا اعلام کنید که در حال ساخت محتوای آموزش هستید.
در یخشی از سایت برنامه های آموزش که در یک ماه آینده منتشر می کنید را بعنوان تبلیغ و با تخفیف پیش فروش نمایید.
لینک مرجع