انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: چه سرطان‌هایی در ایران شایع ترند؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ريیس بخش جراحی انستیتو سرطان بیمارستان امام خمینی (ره) گفت: سرطان‌های شایع در ایران نظیر سایر کشورهای آسیایی پس از سرطان پوست به ترتیب سرطان پستان در زنان، سرطان معده در مردان، سرطان مثانه، کولون و رکتوم و سرطان مری است. به گزارش مهر، دکتر محمدرضا میر از غربالگری سرطان مری در استان‌های گلستان و اردبیل خبر داد و افزود: سرطان مری در شمال شرق و خطه شمال کشور و در شهرهایی چون اردبیل، تالش و گنبد شایع‌تر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون سرطان مری جزو 4 سرطان شایع در زنان و مردان استان‌های شمالی است، گفت: سرطان مری در برخی مناطق کشور حتی جزو نخستین سرطان‌ها در زنان است. میر ادامه داد: پراكندگی جغرافیایی سرطان مری حتی در یک استان متفاوت است به عنوان مثال میزان شیوع آن در گنبد بیش از گرگان (هر 2 در استان گلستان) است.
وی با بیان اینکه امروز دانشمندان، ژنتیک را مهمترین عامل در بروز سرطان مي‌دانند، ادامه داد: هم اکنون اکثر ژنوم سرطان‌ها شناخته شده است اما از عوامل پرخطری که سبب بروز سرطان مي‌شود استعمال دخانیات، تنباکو و مصرف الکل را مي‌توان نام برد، به نحوی که در بروز نوعی از سرطان مری SCC (سرطان با منشا سلول‌های سنگفرشی) استعمال دخانیات به همراه مصرف الکل به خوبی ثابت شده است.

منبع دنیای اقتصاد
لینک مرجع