انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: چند لطیفه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
مردی از یک حکیم پرسید: چگونه عیب های خودم را بشناسم؟

حکیم گفت :
کافیست یک عیب همسرت را به او بگویی!!
خواهی دید که تمام عیبهای خودت و پدر و مادر و بستگان و همسایگان و دوستان و حتی آشنایان در کشورهای خارجی و هفت جد و آبادت را به تو خواهد گفت! ?

واقعا حیکم دانایی بود

دیشب دزد اومده بود خونمون
بلند شدم گفتم دنبال چی میگردی؟
گفت : پول

پاشدم دوتایی گشتیم
لینک مرجع