انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: هويت پنهان مزاحم اينترنتي فاش شد
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
گروه استان ها - كارشناسان پليس فتاي فرماندهي انتظامي استان گيلان هويت پنهان مزاحم اينترنتي در فضاي سايبر را فاش كردند.
سرهنگ ايرج محمد خاني رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي با اعلام اين خبر گفت: به دنبال ارجاع يك فقره پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رشت به دادخواهي خانمي با هويت معلوم مبني بر اينكه شخصي ناشناس مدتي است از طريق اينترنت براي شاكيه مزاحمت ايجاد كرده و با حرفهاي توهينآميز و تهديد به اسيد پاشي، خواستار دوستي نامشروع مي باشد، موضوع در دستور كار پليس فتا قرار گرفت.
رئيس پليس فتاي فرماندهي انتظامي افزود: كارشناسان پليس با تحقيقات پليسي از شاكيه و پيجويي هاي فني و پليسي موفق شدند مزاحم اينترنتي ساكن يكي از شهرهاي استان گيلان را شناسايي و هويت وي را فاش كنند.
سرهنگ ايرج محمد خاني در ادامه با بيان اينكه پرونده اين متهم با صدور نيابت قضايي جهت دستگيري مجرم به دادسراي محل اقامت متهم ارجاع گرديد، اظهار داشت: مزاحمت هاي اينترنتي از مصاديق محتواي مجرمانه موضوع ماده 21 قانون جرايم رايانهاي است.
رئيس پليس فتا بااشاره به اينكه قانونگذار براي مرتكبين مزاحمت هاي اينترنتي مجازات حبس و جزاي نقدي تعيين نموده است، از مردم استان گيلان خواست، در صورت بروز موارد مشابه با مراجعه به دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مربوطه و تنظيم شكايت و ارجاع پرونده به پليس فتا، ميتوانند مجرم يا مجرمان را تحت تعقيب قرار دهند.
لینک مرجع