انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: خطای INDEX WAS OUTSIDE THE BOUNDS OF THE ARRAY
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
در صورتی که در زمان ساخت یک database diagram خطای زیر نمایش داده شد
INDEX WAS OUTSIDE THE BOUNDS OF THE ARRAY

کافی است برنامه Microsoft SQL Server Management Studio را بسته و دوباره باز کنید!
لینک مرجع