انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: ساعت طرح ترافیک تهران
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
ساعت ورود و خروج به طرح ترافیک
معاون ترافیک شهرداری تهران ساعت اجرای طرح ترافیک از ابتدای آذرماه را اعلام کرد.
ساعت شروع طرح ترافیک: ۷:۳۰ صبح
ساعت پایان طرح ترافیک: ۱۷:۳۰ بعد از ظهر

وضعیت طرح ترافیک پنجشنبه ها
طرح ترافیک اصلی روزهای پنجشنبه اجرا نمی‌شود.
روزهای پنجشنبه فقط طرح آلودگی هوا (زوج و فرد سابق) اجرا می‌شود.

آیا برای خارج شدن از طرح ترافیک توسط دوربین ها جریمه می شویم؟ برای خروج از جریمه نمی شوید. دوربین های خروجی تنها کسانی را که به صورت ورود ممنوع از خروجی ها وارد طرح می شوند را جریمه می کنند این دوربین ها به حرکت در خلاف جهت فقط حساس هستند.

محدوده طرح ترافیک : از سمت شمال خیابان مطهری، از سمت جنوب خیابان شوش، از سمت غرب خیابان کارگر و از سمت شرق خیابان شریعتی و هفده شهریور است.

محدوده طرح زوج و فرد: ضلع شرقي محدوده زوج و فرد بزرگراه امام علي (ع)، ضلع جنوبي بزرگراه بعثت، ضلع غربي بزرگراه نواب و چمران و ضلع شمالي آن بزرگراه همت میباشد.
لینک مرجع