انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: سندرم یخچال
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اين سندرم ناشناخته نوعی بیماری روانی است که فرد را تحریک به باز کردن درب یخچال میکند ، در حالی که نه تشنه است ، نه گرسنه است و نه اصلاً میداند که چه میخواهد !
از علائم این بیماری این است که فرد از اتاقش خارج میشود. سرگردان راه آشپزخانه را در پیش میگیرد. درب یخچال را باز میکند . نگاهي به داخل يخچال مياندازد . اما چیزی بر نمیدارد و درب را می بندد ! و هر ساعت اين وضعيت تكرار ميشود ...
در ايران این بیماری به وفور در میان متولدین دهه‌های ۵۰ ، ۶۰ و ۷۰ به چشم میخورد ...
جالب بود
موفق باشید.
لینک مرجع