انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: آکادمی عکاسی حرفه ای و دیجیتالی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
اگر دوره های مختلف آموزش عکاسی های مختلف را بصورت جذاب و حزفه ای که متاسفانه در داخل ایران حتی کتابها در دانشگاهها و کتابهای فارسی زبان مفید نیستند و اکثرا محصول گذشته هستند -دوره های مختلف عکاسی که به عکاسی به شکل علمی و جهانی نگریسته بشود و سبک ها و عکاسی های مختلف را آموزش بدهد
لینک مرجع