انجمن انیاک

نسخه‌ی کامل: نفرستادن کد فعال سازی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
من ایمیل زدم که آموزش شبکه را خریداری کردم چرا کد نفرستادید جواب دادید فرستادیم به نظر شما پس چرا من ایمیل زدم Idea
لینک مرجع