آیا با قرار دادن آموزش نرم افزار پریماورا 6 در لیست آموزش موافق هستید؟
بله 75.00%
am_h_eftekhar، jupiter_omb، learninweb
3 75.00%
خیر 25.00%
karim
1 25.00%
در کل: 4 رأی 100%


دانلود نرم افزار آموزشی برای ویندوز
دانلود نرم افزار آموزشی برای اندروید