مشکل قفل ها بهبود یافته است؟
موافقم 50.00%
1 50.00%
مخالفم 50.00%
1 50.00%
در کل: 2 رأی 100%