انجمن انیاک
قیمت های را کاهش دهید - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن انیاک (http://forum.learninweb.com)
+-- انجمن: نرم افزارهای آموزشی انیاک (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: پیشنهادات و انتقادات (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- موضوع: قیمت های را کاهش دهید (/showthread.php?tid=1002)قیمت های را کاهش دهید - hossin_tavakoly - 09-19-2014 05:59 PM

قیمت خرید کدفعال سازی گران است بخصوص اینکه اصل توجه نمی شود که هم اکنون world 1012آمده و 2007 آن قدیمی شده ولی قیمت همان قیمت اولیه و همانند نرم افزار های جدید است .