انجمن انیاک
نمایش عناوین مختلف از جداول مختلف - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن انیاک (http://forum.learninweb.com)
+-- انجمن: نرم افزارهای آموزشی انیاک (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: نرم افزارهای آموزشی درخواستی (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: نمایش عناوین مختلف از جداول مختلف (/showthread.php?tid=1023)نمایش عناوین مختلف از جداول مختلف - hosseinali - 01-12-2015 05:21 AM

باسلام
میخوام از سه یا چهار جدول اطلاعات اخذ بشه و طبق یک شماره واحد و مشترک بین انها ستونهای دیتا گرید نمایش داده شوند
مثلا در تیبل 1
ای دی - کد کل- شماره مشتری
تیبل 2
نام سرفصلل کل
تیبل 3
نام مشتری
از تیبل 4 نیز مبلغ دریافت در ستونی جدا و مبلغ پرداخت در ستون پرداخت
اساتید بزرگ راهنمایی کنند با یک مثال کاربردی