انجمن انیاک
پاسخ گویی به پیشنهادات - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن انیاک (http://forum.learninweb.com)
+-- انجمن: نرم افزارهای آموزشی انیاک (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: پیشنهادات و انتقادات (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- موضوع: پاسخ گویی به پیشنهادات (/showthread.php?tid=1028)پاسخ گویی به پیشنهادات - am_h_eftekhar - 02-04-2015 07:00 PM

نسبت به پیشنهادایی که از طرف کاربران داده می شود، پاسخ گو باشید. مثلا وقتی درخواست آموزش primaver p6 ارائه می شود. پاسخ دهید که فعلا این موضوع در دستور کارتان قرار ندارد و یا اعلام کنید که در حال ساخت محتوای آموزش هستید.
در یخشی از سایت برنامه های آموزش که در یک ماه آینده منتشر می کنید را بعنوان تبلیغ و با تخفیف پیش فروش نمایید.