انجمن انیاک
چند لطیفه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن انیاک (http://forum.learninweb.com)
+-- انجمن: مطالب دیگر (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مطالب خنده دار (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- موضوع: چند لطیفه (/showthread.php?tid=1167)چند لطیفه - learninweb - 12-17-2017 03:31 PM

مردی از یک حکیم پرسید: چگونه عیب های خودم را بشناسم؟

حکیم گفت :
کافیست یک عیب همسرت را به او بگویی!!
خواهی دید که تمام عیبهای خودت و پدر و مادر و بستگان و همسایگان و دوستان و حتی آشنایان در کشورهای خارجی و هفت جد و آبادت را به تو خواهد گفت! ?

واقعا حیکم دانایی بود

دیشب دزد اومده بود خونمون
بلند شدم گفتم دنبال چی میگردی؟
گفت : پول

پاشدم دوتایی گشتیم