انجمن انیاک
نقاط امن در مواقع اضطراری مثل زلزله - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن انیاک (http://forum.learninweb.com)
+-- انجمن: اخبار و تازه ها (/forumdisplay.php?fid=9)
+--- انجمن: حوادث و اخبار دیگر (/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: نقاط امن در مواقع اضطراری مثل زلزله (/showthread.php?tid=1168)نقاط امن در مواقع اضطراری مثل زلزله - learninweb - 12-24-2017 06:56 PM

مراکز تخلیه امن اضطراری مناطق 22 گانه شهر تهران

با مراجعه به آدرس زیر و انتخاب منطقه شهرداری خود از نقاط امنی که در مواقع اضطراری (مثل زلزله) می‌توان به آن مراجعه کرد آگاه شوید.

تمامی آدرسها سایت شهرداری تهران است
قبل از زلزله آمادگی داشته باشید و از فرار و دویدن بپرهیزید فقط باید پناه بگیرید تا چیزی بر روی سر شما برخورد نکند - بدترین مکان آشپرخانه و زیر کمدها است زیرا وسایل آنها ممکن است در زمان زلزله بر روی سر شما بیفتد با حفظ آرامش به زیر نزدیکترین میز پناه ببرید و حتما با یک دست پایه میز را نگه دارید تا به بیرون میز پرت نشوید!

http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=401

منطقه 1
منطقه 2
منطقه 3
منطقه 4
منطقه 5
منطقه 6
منطقه 7
منطقه 8
منطقه 9
منطقه 10
منطقه 11
منطقه 12
منطقه 13
منطقه 14
منطقه 15
منطقه 16
منطقه 17
منطقه 18
منطقه 19
منطقه 20
منطقه 21
منطقه 22