انجمن انیاک
چند قانون - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن انیاک (http://forum.learninweb.com)
+-- انجمن: مطالب دیگر (/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: مطالب خنده دار (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- موضوع: چند قانون (/showthread.php?tid=18)چند قانون - nima - 07-10-2011 07:52 AM

قانون صف:اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد.
قانون تلفن:اگر شما شماره ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچگاه اشغال نخواهد بود.
قانون تعمیر:بعد از این که دستتان حسابی گریسی شد، بینی شما شروع به خارش خواهد کرد .
قانون کارگاه: اگر چیزی از دستتان افتاد، قطعاً به پرتترین گوشه ممکن خواهد خزید


RE: چند قانون - rezajamali - 08-15-2011 08:30 AM

قوانین مورفی!