انجمن انیاک
خطای INDEX WAS OUTSIDE THE BOUNDS OF THE ARRAY - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن انیاک (http://forum.learninweb.com)
+-- انجمن: آموزش های تصویری (/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: آموزش تصویری SQL Server (/forumdisplay.php?fid=17)
+--- موضوع: خطای INDEX WAS OUTSIDE THE BOUNDS OF THE ARRAY (/showthread.php?tid=3678)خطای INDEX WAS OUTSIDE THE BOUNDS OF THE ARRAY - learninweb - 02-09-2020 07:26 PM

در صورتی که در زمان ساخت یک database diagram خطای زیر نمایش داده شد
INDEX WAS OUTSIDE THE BOUNDS OF THE ARRAY

کافی است برنامه Microsoft SQL Server Management Studio را بسته و دوباره باز کنید!