انجمن انیاک
آکادمی عکاسی حرفه ای و دیجیتالی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن انیاک (http://forum.learninweb.com)
+-- انجمن: نرم افزارهای آموزشی انیاک (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: نرم افزارهای آموزشی درخواستی (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- موضوع: آکادمی عکاسی حرفه ای و دیجیتالی (/showthread.php?tid=518)آکادمی عکاسی حرفه ای و دیجیتالی - hamedazimi20 - 07-11-2013 06:18 AM

اگر دوره های مختلف آموزش عکاسی های مختلف را بصورت جذاب و حزفه ای که متاسفانه در داخل ایران حتی کتابها در دانشگاهها و کتابهای فارسی زبان مفید نیستند و اکثرا محصول گذشته هستند -دوره های مختلف عکاسی که به عکاسی به شکل علمی و جهانی نگریسته بشود و سبک ها و عکاسی های مختلف را آموزش بدهد