ل شده است."; $l['rate_user'] = "اعتبار دهی به کاربر"; ?> انجمن انیاکانجمن انیاک
سیستم اعتبار‌ها برای کاربران این گروه کاربری غیر فعال شده است.


دانلود نرم افزار آموزشی برای ویندوز
دانلود نرم افزار آموزشی برای اندروید